Publicatie

Onbedoelde schade in ziekenhuizen: resultaten dossieronderzoek naar patiëntveiligheid.

Wagner, C. Onbedoelde schade in ziekenhuizen: resultaten dossieronderzoek naar patiëntveiligheid. Klachtenmanagement in de Zorg: 2007, 4(3-4), p. 28-31.
EMGO instituut en NIVEL maakten gebruik van de instrumenten en ervaring van buitenlandse onderzoeken die zijn geënt op de Harvard Medical Practice Study - een onderzoek dat zijn weerslag vond in het rapport "To err is human". De uitkomsten van het Nederlandse onderzoek zijn hierdoor te vergelijken met uitkomsten in het buitenland. De belangrijkste vragen in het onderzoek waren: hoe vaak lopen patiënten onbedoeld schade op in het ziekenhuis? Hoe ernstig is die schade? En in hoeverre is dergelijke schade in de toekomst te voorkomen? (aut. ref.)