Publicatie

Publicatie datum

Ondanks 'keuzebiografie' blijft de keuze beperkt: participatie naar levensfase.

Houtum, L. van, Cardol, M., Jong, J.D. de. Ondanks 'keuzebiografie' blijft de keuze beperkt: participatie naar levensfase. TSG: Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen: 2012, 90(4), 245-252
Download de PDF
De participatie van de algemene bevolking is onderzocht vanuit het perspectief van de keuzebiografie. Dit perspectief maakt het mogelijk om de participatie gedurende verschillende levensfasen te vergelijken en daarbij de samenhang tussen participatie en taken zoals werk en zorg voor kinderen te bestuderen. 1142 leden van het Consumentenpanel gezondheidszorg van het NIVEL vulden najaar 2009 een enquête in die bestond uit vragen over participatie op de gebieden wonen, werken, opleiding vrije tijd en sociale contacten. De grenzen tussen de levensfasen die in dit onderzoek werden onderscheiden zijn diffuus, maar de indeling jeugd-volwassenheid-ouderdom is nog grotendeels terug te zien. De mate van participatie en tevredenheid met participatie verschillen per levensfase, maar ook per participatiegebied. In de levensfase waarin mensen kinderen hebben, worden veel activiteiten gecombineerd, vooral door mensen met betaald werk. Mensen zonder lichamelijke beperking gaan vaker uit en komen meer buitenshuis, maar doen niet vaker vrijwilligerswerk en hebben ook niet meer sociale contacten. We concluderen dat de term keuzebiografie doet vermoeden dat men kan kiezen hoe men het leven indeelt, terwijl dit niet het geval is. Bepaalde vormen van participatie zoals werken en/of gezin kunnen andere vormen van participatie zoals vrijwilligerswerk of vrijetijdsbesteding bevorderen of juist belemmeren. (aut. ref.)
Gegevensverzameling