Publicatie

Publicatie datum

Onderzoek naar verschillen in ziekteverzuim zorgsector: streng en warm verzuimbeleid.

Peeters, J. Onderzoek naar verschillen in ziekteverzuim zorgsector: streng en warm verzuimbeleid. Arbo: 2009(4), p. 32-34.
Download de PDF
Ziekteverzuim is te beïnvloeden. Hoe wordt het management de baas over het ziekteverzuim? Het NIVEL onderzocht welke factoren in de zorgsector bijdragen aan een duurzaam laag ziekteverzuim. Er is veel winst te halen in frequent, kort verzuim. (aut. ref.)