Publicatie

Publicatie datum

Onderzoek voor en na rampen.

IJzermans, J. Onderzoek voor en na rampen. TSG: Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen: 2009, 87(7), 286-287
Download de PDF
Het opzetten en uitvoeren van onderzoek naar de gezondheid van mensen na een ramp is door het ministerie van VWS goed geborgd. Wetenschappelijk onderzoek over (de kwaliteit van) de voorbereiding op rampen ontbreekt grotendeels en dat geldt ook voor evaluatieonderzoek waardoor er te weinig wordt geleerd van opgedane ervaringen. (aut. ref.)