Publicatie

Publicatie datum

Onderzoeksprogramma kwaliteit van zorg: kwaliteitssystemen in de thuiszorg, de verpleeghuiszorg en de zorg voor mensen met een verstandelijke handicap.

Bakker, D.H. de, Wagner, C., Sluijs, E.M. Onderzoeksprogramma kwaliteit van zorg: kwaliteitssystemen in de thuiszorg, de verpleeghuiszorg en de zorg voor mensen met een verstandelijke handicap. Den Haag: Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, 1996. 65 p.
Download de PDF
In deze publicatie wordt een overzicht gegeven van de kwaliteitssystemen in verpleeghuizen, thuiszorginstelling en instellingen die zorg verlenen aan de mensen met een verstandelijke handicap. Deze drie sectoren worden vergeleken met de stand van zaken in de rest van Nederland.