Publicatie

Publicatie datum

Online ondersteuning bij dementie: tips en resultaten.

Huis in het Veld, J., Verkade, P.J., Francke, A.L. Online ondersteuning bij dementie: tips en resultaten. TVZ: Verpleegkunde in praktijk en wetenschap: 2020, 130(1), p. 36-39
Download de PDF
➜ Zelfmanagement is belangrijk voor mantelzorgers om adequaat om te gaan met veranderd gedrag van de naaste met dementie.
➜Verpleegkundigen kunnen zelfmanagementondersteuning ook (deels) online aanbieden.
➜De auteurs ontwikkelden een ondersteuningsinterventie voor zelfmanagement
van mantelzorgers. Deze kent drie onderdelen: e-mailcontacten met een dementieverpleegkundige, online video’s en e-bulletins.
➜ Uit het begeleidend onderzoek bleek dat mantelzorgers de e-mailcontacten
waardeerden, onder andere omdat die waren toegespitst op hun specifieke situatie.
➜De e-mailcontacten leidden er ook toe dat de mantelzorgers meer erkenning
en bevestiging ervaarden.
➜Mede op basis van het onderzoek zijn praktische tips geformuleerd.
Voorbeelden: ga uit van de problemen en vragen die de mantelzorger zelf benoemt en wees realistisch over wat je wel en niet kunt bieden via e-mail.