Publicatie

Publicatie datum

Ontwikkelen PROM Kwaliteit van Leven Wijkverpleging (1): een advies over kansrijke kandidaten uit bestaande vragenlijsten.

Bemelmans, W., Bos, N. Ontwikkelen PROM Kwaliteit van Leven Wijkverpleging (1): een advies over kansrijke kandidaten uit bestaande vragenlijsten. Utrecht: Nivel, 2024. 21 p.
Download de PDF
Van 50 bestaande PROMs (Patient Reported Outcome Measure-vragenlijsten) beoordeelde het Nivel de geschiktheid ervan om kwaliteit van leven van cliënten in de wijkverpleging te meten. De volgende vijf vragenlijsten beschouwen wij als kansrijke kandidaten: PROMIS-SF, Mijnkwaliteitvanleven (verkorte versie), WHOQoL-BREF, RAND-36 en AQoL-8D. Verdiepend onderzoek naar het verpleegkundig en patiëntenperspectief op kwaliteit van leven kan een keuze voor de beste kandidaat-vragenlijst voor de wijkverpleging ondersteunen.

Deze factsheet is de eerste in een serie van twee. In de tweede factsheet ‘Ontwikkelen PROM Kwaliteit van Leven Wijkverpleging: Delphi-onderzoek verpleegsensitiviteit 4 vragenlijsten’ worden de resultaten van het vervolgonderzoek gepresenteerd, waarin vier van de bovengenoemde bestaande vragenlijsten zijn onderzocht op verplegingssensitiviteit.