Publicatie

Publicatie datum

Ontwikkelen PROM Kwaliteit van Leven Wijkverpleging (2): Delphi-onderzoek verpleegsensitiviteit 4 vragenlijsten.

Bemelmans, W., Bos, N. Ontwikkelen PROM Kwaliteit van Leven Wijkverpleging (2): Delphi-onderzoek verpleegsensitiviteit 4 vragenlijsten. Utrecht: Nivel, 2024. 19 p.
Download de PDF
Voor vier vragenlijsten onderzocht het Nivel in een Delphi-onderzoek de mate van verpleegsensitiviteit: PROMIS-SF, WHOQoL-BREF, Mijnkwaliteitvanleven (verkorte versie) en AQoL-8D. Met verpleegsensitiviteit bedoelen we de mate waarin de uitkomsten van de vragenlijsten te beïnvloeden zijn door de wijkverpleging. We vroegen de mening van 17 wijkverpleegkundigen en 16 cliënten die wijkverpleging ontvangen. Volgens de wijkverpleeg-kundigen is de Mijnkwaliteitvanleven-vragenlijst het meest verpleegsensitief. Volgens de cliënten is de verpleegsensitiviteit van de vier vragenlijsten beperkter en meer vergelijkbaar.

Deze factsheet is de tweede in een serie van twee. In de eerste factsheet ‘Ontwikkelen PROM Kwaliteit van Leven Wijkverpleging (1): een advies over de kansrijke kandidaten uit bestaande vragenlijsten’ heeft het Nivel uit 50 vragenlijsten 5 kandidaat-vragenlijsten geselecteerd als geschikt voor het meten van de kwaliteit van leven in de wijkverpleging. Vier van de vragenlijsten maken deel uit van dit vervolgonderzoek.