Publicatie

Publicatie datum

Ontwikkeling van de PREM Fysiotherapie: een vragenlijst over de ervaren kwaliteit van de fysiotherapeutische zorg.

Heeren, J., Triemstra, M., Boer, D. de. Ontwikkeling van de PREM Fysiotherapie: een vragenlijst over de ervaren kwaliteit van de fysiotherapeutische zorg. www.nivel.nl: NIVEL, 2016. 85 p.
Download de PDF
Dit rapport beschrijft een kwalitatief en kwantitatief onderzoek voor de ontwikkeling van een korte vragenlijst, de ‘Patient Reported Experience Measure’ (PREM) Fysiotherapie. Bij dit onderzoek zijn patiënten, fysiotherapeuten, zorgverzekeraars en beroepsverenigingen betrokken in iedere stap van de vragenlijstontwikkeling. De ontwikkelde PREM Fysiotherapie bestaat uit in totaal 17 vragen, waaronder 9 kernvragen verdeeld over drie onderwerpen: ‘Contact met de fysiotherapeut’, ‘Behandelplan’, en de ‘Praktijk’. Daarnaast telt de vragenlijst 4 beoordelingsvragen, 2 open vragen en 2 achtergrondvragen. Deze vragenlijst is geschikt om patiëntervaringen met fysiotherapie te meten en om de ervaren kwaliteit van fysiotherapie te vergelijken tussen praktijken.

<strong>Belangrijkste kwaliteitskenmerken</strong>
In focusgroepen is aan patiënten gevraagd wat zij belangrijke kenmerken van fysiotherapie vinden. Dit leverde een brede inventarisatie van onderwerpen op en inzicht in de formuleringen die patiënten zelf gebruiken. Belangrijke kenmerken van goede fysiotherapie zijn volgens patiënten de deskundigheid en kennis over klachten en de behandeling, wat zorgt voor vertrouwen in de fysiotherapeut. Verder vinden patiënten het belangrijk dat zij een behandelplan op maat krijgen, en dat zij serieus genomen worden door een fysiotherapeut die goed naar hen luistert.

<strong>Begrijpelijke vragenlijst</strong>
Op basis van de resultaten uit de focusgroepsgesprekken en met bestaande vragenlijsten is een conceptvragenlijst opgesteld. Vervolgens is de interpretatie en begrijpelijkheid van de vragen uitgetest in twee rondes cognitieve interviews. Na de nodige aanpassingen resulteerde dit in een duidelijke en volledige vragenlijst. De vragen verwoorden de beleving van patiënten en gaan over dingen die voor hen het meest belangrijk zijn in de ervaren kwaliteit van de fysiotherapie.
<strong>Betrouwbare en valide vragenlijst die verschillen meet</strong>
De PREM Fysiotherapie bleek voldoende betrouwbaar, valide en onderscheidend. In een
kwantitatieve test is de vragenlijst door 3.673 fysiotherapiepatiënten van 52 praktijken ingevuld, waarna de meeteigenschappen van de vragenlijst zijn vastgesteld (met item‐ en schaalanalyses). Dit resulteerde in drie betrouwbare schalen (thema’s) om ervaringen met fysiotherapie te meten. Uit de hoge gemiddelde scores en het hoge waarderingscijfer (gemiddeld 8,8; 8,5‐9,0 per praktijk) blijkt dat patiënten over het algemeen heel positief zijn over hun fysiotherapie. Toch zijn er ook verschillen tussen praktijken, vooral voor wat betreft de praktijkkenmerken (‘Praktijk’).

<strong>Breed gedragen vragenlijst</strong>
Met de resultaten uit dit onderzoek heeft de begeleidingscommissie, in overleg met een
expertgroep, de uiteindelijk PREM Fysiotherapie vastgesteld (versie 2.0). Vanaf 2017 kan deze korte en breed gedragen vragenlijst landelijk ingezet worden in de eerstelijns fysiotherapie. (aut. ref.)