Project
Afgesloten
2016

PREM-vragenlijst Fysiotherapie: ontwikkelen en valideren vragenlijst voor het meten van patiëntervaringen met fysiotherapie, 2016

Duur: mrt - dec 2016

Aanleiding
Stichting Miletus heeft aangegeven, namens zorgverzekeraars, graag over een beknopte vragenlijst beschikt om patiëntervaringen met fysiotherapie te meten voor het doel van zorginkoop en kwaliteitsverbetering. Daarbij gaat het erom dat de vragenlijst valide en betrouwbaar is, breed gedragen wordt door de veldpartijen (patiënten, fysiotherapeuten en zorgverzekeraars) en geschikt is voor toepassing in de eerstelijns praktijk en voor het vergelijken van fysiotherapiepraktijken.

Doel
Een korte PREM-vragenlijst (Patient Reported Experience Measure) ontwikkelen voor het meten van de ervaren kwaliteit van de fysiotherapeutische zorg.

Methode
Zowel kwalitatieve als kwantitatieve onderzoeksmethoden: het onderzoek start met twee focusgroepen met patiënten om te achterhalen welke aspecten van de fysiotherapie voor hen het belangrijkst zijn en het verschil maken tussen fysiotherapeuten. Deze aspecten worden opgenomen in een conceptvragenlijst die getest wordt met behulp van cognitieve interviews. Daarin wordt bekeken of de vragen en antwoordcategorieën begrijpelijk en volledig zijn voor patiënten en op de juiste manier worden geïnterpreteerd. Daarna wordt op grote schaal data verzameld (bij circa 1200 patiënten van 30 praktijken) en worden de psychometrische eigenschappen van de vragenlijst bepaald. Tot slot wordt bekeken of de vragenlijst ook verschillen in ervaren kwaliteit van zorg tussen fysiotherapiepraktijken kan meten.

Resultaat
Het project resulteert in een gevalideerde korte vragenlijst, een beknopt NIVEL-rapport en een wetenschappelijk artikel over de totstandkoming van de vragenlijst.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Stichting Miletus, Zeist