Publicatie

Publicatie datum

Ontwikkeling van een Instrument voor Zelf Evaluatie van de Patiëntveiligheidscultuur (IZEP).

Struben, V., Wagner, C. Ontwikkeling van een Instrument voor Zelf Evaluatie van de Patiëntveiligheidscultuur (IZEP). www.nivel.nl: NIVEL, 2006.

Download de PDF
Iedereen heeft wel wat te zeggen over veiligheid in de zorg, toch blijft dit onderwerp in ziekenhuizen vaak onbesproken. Een ‘juiste’ veiligheidscultuur is een belangrijk aspect binnen de patiëntveiligheid. De vraag is dan: Wat is een ‘juiste’ veiligheidscultuur?

Met het evaluatie instrument IZEP kunnen professionals in de zorg zelf de veiligheidscultuur op een ziekenhuisafdeling in kaart brengen en gerichte plannen maken ter verbetering. Hulp van externe mensen is niet nodig. Daarnaast zijn het geen strakke richtlijnen maar geeft IZEP de ruimte voor eigen initiatief en kan optimaal worden afgestemd op de prioriteiten en wensen van een afdeling.

Het NIVEL heeft in samenwerking met het Veiligheid Management Systeem (VMS) Zorg project van de Orde van Medisch Specialisten, NVZ vereniging van ziekenhuizen en het LEVV en in opdracht van ZonMw een Instrument voor Zelf Evaluatie van de Patiëntveiligheidscultuur, of kortweg IZEP, ontwikkeld.

Met IZEP wordt in de vorm van een workshop het niveau van de veiligheidscultuur op een afdeling gediagnosticeerd. De workshop is bedoeld voor medewerkers met verschillende functies van één afdeling. Men krijgt inzicht in hoe anderen over veiligheid denken. Er wordt van elkaar geleerd, het bewustzijn voor veiligheidsrisico’s wordt vergroot en de sterke en zwakke punten in de veiligheidscultuur worden vastgesteld.

Naast diagnosticeren van het veiligheidsniveau wordt ook ‘actie’ ondernomen. Er wordt door de deelnemers een concreet en makkelijk uit te voeren verbeterplan gemaakt gericht op één van de (zelf vastgestelde) zwakke punten. Door het multidisciplinaire karakter is het draagvlak voor het plan groot en wordt het specifiek gericht op de kenmerken van de afdeling.