Publicatie

Publicatie datum

Ontwikkelingen in de Nederlandse huisartsenzorg voor psychische problemen: een overzicht van recente studies.

Magnée, T., Beurs, D.P. de, Schellevis, F.G., Verhaak, P.F. Ontwikkelingen in de Nederlandse huisartsenzorg voor psychische problemen: een overzicht van recente studies. Tijdschrift voor Psychiatrie: 2019, 61(2), p. 126-134
Lees online
Achtergrond
De overheid beoogt de huisartsenzorg voor psychische problemen te versterken om de geestelijke gezondheidszorg (ggz) betaalbaar te houden. Belangrijke maatregelen waren de introductie van de functie van de praktijkondersteuner huisarts ggz (poh-ggz) in 2008 en de invoering van de basis-ggz in 2014 met een nieuw verwijsmodel.

Doel
Onderzoeken in hoeverre de omvang van de zorg voor psychische problemen in Nederlandse huisartsenpraktijken toenam en in hoeverre de inhoud veranderde in de periode 2010-2015.

Methode
We maakten gebruik van twee verschillende methodes: 1. analyses van registraties van zorgverleners, en 2. een casestudy in een gezondheidscentrum.

Resultaten
Tussen 2010 en 2015 steeg het aantal huisartsenpraktijken met minimaal één poh-ggz van 20% naar bijna 90%. Huisartsen en poh’s-ggz behandelden tussen 2010 en 2014 steeds meer patiënten met psychische problemen. Er vond in de onderzoeksperiode geen taakverschuiving plaats van huisarts naar poh-ggz. Het aantal antidepressivavoorschriften door huisartsen bij angst of depressie nam tussen 2011 en 2015 licht toe. Huisartsen werkzaam in een goed voorbereid gezondheidscentrum volgden het nieuwe verwijsmodel in 2014 op bij 87% van de patiënten.

Conclusie
Huisartsenpraktijken leverden in recente jaren meer zorg aan mensen met psychische problemen en nemen daarmee een steeds belangrijkere rol in de ggz in.