Project
afgesloten

Verandering in aantal patienten met psychische problemen in de huisartsenpraktijk na invoering van de Basis GGZ

Per 1 januari 2014 is in Nederland de basis GGZ ingevoerd. De huisartsenpraktijk speelt een meer centrale rol in de zorg voor psychische problemen

Is er over de periode 2011-2016 een verandering te zien in het volume aan behandeling van psychische en sociale problemen in de huisartspraktijk, uitgedrukt in aantal contacten/patiënt?

We beantwoorden deze vraag met behulp van de jaarlijkse uitspoel uit NIVEL Zorgregistraties. In deze uitspoel zijn bestanden beschikbaar die betrekking hebben op.
We beantwoorden deze vraag met behulp van de jaarlijkse uitspoel uit NIVEL Zorgregistraties. In deze uitspoel zijn bestanden beschikbaar die betrekking hebben op
• de morbiditeit (ICPC-codering van de in een contact gepresenteerd symptoom of diagnose)
• de gedeclareerde verrichting (o.a. of er sprake is van een huisartsconsult en of er sprake is van een POH-GGZ contact, beide ook gekoppeld aan de diagnose van het contact)

Deze jaarlijkse uitspoelgegevens zijn beschikbaar van 2011 – 2016.

Dit project wordt gesubsidieerd door
VWS
In dit project werken we samen met
KPMG