Publicatie

Publicatie datum

Op weg naar een geïntegreerd medisch specialistisch bedrijf: managementparticipatie van medisch- specialisten in Nederland.

Lindert, H. van, Delnoij, D., Groenewegen, P.P., Hofland, S. Op weg naar een geïntegreerd medisch specialistisch bedrijf: managementparticipatie van medisch- specialisten in Nederland. Acta Hospitalia: 1999, 39(2), p. 39-54
Download de PDF
In dit artikel worden gegevens gepresenteerd uit een onderzoek dat het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL) verrichtte onder de algemene ziekenhuizen in Nederland. Doel van dit onderzoek was het in kaart brengen van de huidige stand van zaken met betrekking tot ontwikkelingen naar een geïntegreerd medisch specialistisch bedrijf. In Nederland zijn veranderingen gaande gericht op de integratie van de traditioneel gescheiden circuits van medisch specialisten (werkzaam in vrij beroep) en ziekenhuisorganisatie. Hierbij speelt managementparticipatie van medisch specialisten een cruciale rol. In dit artikel worden deze ontwikkelingen in beeld gebracht. Gezien 80% van alle Nederlandse ziekenhuizen heeft meegewerkt aan het onderzoek, biedt deze inventarisatie een goed overzicht van de actuele situatie. (aut.ref.)