Publicatie

Publicatie datum

Op weg naar een handleiding: evaluatie van een stappenplan om bestaande richtlijnen voor verpleegkundigen en verzorgenden te verbeteren.

Poot, E., Mistiaen, P., Wagner, C., Hickox, S., Heijen-Kaales, Y. Op weg naar een handleiding: evaluatie van een stappenplan om bestaande richtlijnen voor verpleegkundigen en verzorgenden te verbeteren. Utrecht: Landelijk Expertisecentrum Verpleging & Verzorging, 2003. 45 p.
Download de PDF
Een bestaand stappenplan om bestaande richtlijnen voor verpleegkundigen en verzorgenden te verbeteren, is toepasbaar maar kost veel tijd. Een jaar is te kort om ook de laatste stap (een praktijktoets van de verbeteringen van drie maanden) te doorlopen. Het stappenplan is te verbeteren door het uitwerken van de adviezen in het rapport. Dit blijkt uit de evaluatie van (een deel van) het stappenplan door het NIVEL en het Landelijk Expertisecentrum Verpleging & Verzorging (LEVV) in opdracht van het LEVV en ZonMw. Richtlijnen zijn systematisch ontwikkelde aanbevelingen om zorgverleners en patiënten te helpen bij beslissingen over passende zorg in specifieke situaties. De kwaliteit van de geïnventariseerde richtlijnen was erg laag. Bij het verbeteren van de geselecteerde bestaande richtlijnen leek uiteindelijk meer sprake van het ontwikkelen van een richtlijn, dan van een verbetering. Het stappenplan lijkt daarmee ook toepasbaar op het ontwikkelen van nieuwe richtlijnen. (aut. ref.)