Publicatie

Publicatie datum

Op weg naar een succesvol project: de master Kwaliteit en Veiligheid in Patiëntenzorg

Wollersheim, H., Langelaan, M. Op weg naar een succesvol project: de master Kwaliteit en Veiligheid in Patiëntenzorg KIZ: Tijdschrift over Kwaliteit en Veiligheid in Zorg: 2017(2)
Lees online
Het ontwerpen, leiden, methodologisch juist uitvoeren en beschrijven van een kwaliteitsverbeterproject is de meest relevante taak voor de studenten uit de NFU master Kwaliteit en Veiligheid in Patiëntenzorg. Het project bestaat uit drie onderdelen: het projectidee, het projectplan en de masterthesis. De SQUIRE-richtlijnen vormen de basis voor de beoordeling van de thesis. De auteurs behandelen de aanpak van de master en bespreken drie succesvolle projecten. (aut. ref.)