Publicatie

Publicatie datum

Op weg naar het veiligheidsmanagementsysteem: een tussenstand.

Wagner, C., Struben, V. Op weg naar het veiligheidsmanagementsysteem: een tussenstand. www.nivel.nl: NIVEL, 2007. 55 p.
Download de PDF
In 2008 wordt van zorginstellingen verwacht dat zij een expliciet systeem hebben opgezet om de veiligheid van patiënten in de instelling te waarborgen en voor zo ver mogelijk te verbeteren. Een dergelijk veiligheidsmanagementsysteem (VMS) bestaat minimaal uit een risicoanalyse, het registreren en analyseren van incidenten, een proactieve veiligheidscultuur, het toepassen van de verbetercyclus en een heldere verdeling van verantwoordelijkheden.

Uit de door het NIVEL uitgevoerde inventarisatie blijkt dat alle bouwstenen voor een VMS in de ziekenhuissector aanwezig zijn. Het op grote schaal toepassen ervan moet nog gebeuren. Dit vraagt om een gericht actieplan en ondersteuning bij de implementatie.

Het rapport Op weg naar veiligheidsmanagement: een tussenstand is door ZonMw aangeboden aan het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.