Publicatie

Publicatie datum

Oudere professionals in de verpleging en verzorging lijken blijvers, voor jongeren is dat veel minder zeker.

Groot, K. de, Schaaijk, A. van. Oudere professionals in de verpleging en verzorging lijken blijvers, voor jongeren is dat veel minder zeker. Utrecht: Nivel, 2023. 9 p.
Download de PDF
In de laatste tien jaar is het aantal verpleegkundigen, verzorgenden, begeleiders en praktijkondersteuners dat nadenkt over het veranderen van werk of werkgever of om een beroep buiten de zorgsector te gaan uitoefenen vrij stabiel gebleven. Dit is een positieve bevinding, gezien onder meer de toenemende werkdruk in de zorg. Toch heeft alsnog een derde (33%) van de zorgprofessionals erover gedacht om te veranderen van werk, werkgever of om de zorg te verlaten. Een kleinere groep van ongeveer 20% heeft daadwerkelijk de intentie om in het komende jaar de huidige baan te verlaten.
Een kleine verandering in de laatste tien jaar die opvalt is een lichte toename (7%-punt) van zorgprofessionals die nadenken om een beroep buiten de zorgsector uit te gaan oefenen, al is dit de laatste jaren stabiel.
Een zorgwekkende ontwikkeling is dat met name jongere zorgprofessionals aangeven dat zij verwachten niet tot hun pensioen hun huidige werk voort te zetten en binnen de zorgsector te blijven werken. De verwachting om de zorgsector te verlaten groeit met de leeftijd tot 39 jaar. Daarna verwacht men in mindere mate ander werk buiten de sector te gaan doen. De oudere zorgprofessionals lijken het meest trouw te zijn om in de zorg te blijven werken.