Profile picture for user a.vanschaaijk@nivel.nl
Art van Schaaijk, PhD
Onderzoeker (postdoc) Arbeids- en Organisatievraagstukken in de Gezondheidszorg

Onderzoek

Binnen het onderzoeksprogramma Arbeids- en Organisatievraagstukken in de Gezondheidszorg verricht ik onderzoek naar de samenstelling van de huisartsenpraktijken, met daarbij de aandacht op de werkdrukverdeling. Daarnaast draag ik bij aan de lopende onderzoeksprojecten binnen de afdeling waarbij ik speciale aandacht heb voor werkvermogen en duurzame inzetbaarheid voor de werknemers in de zorg. Voor ons onderzoek maken we veel gebruik van Nivel Beroepenregistraties in de Gezondheidszorg

Werkvermogen wordt steeds belangrijker in het huidige tijdperk. De pensioenleeftijd stijgt en daarmee wordt ook de verwachte arbeidsduur langer. Er dient daarom meer aandacht te zijn voor het in goede gezondheid kunnen werken tot de pensioengerechtigde leeftijd en behoud van goede gezondheid na pensionering. Dat ik door mijn expertise in onderzoek naar dit onderwerp echt verschil kan maken voor werkenden, motiveert me om het belang van (onderzoek naar) duurzame inzetbarheid onder de aandacht te brengen.

Publicaties

CV

Career
Dr. Art van Schaaijk is afgestudeerd gezondheidswetenschapper in de richting van bewegingswetenschappen aan de Universiteit van Maastricht. Tijdens zijn master ‘Biology of human performance and health’ heeft hij zich gespecialiseerd is prestatie en de analyse daarvan. Hierop volgend heeft hij bij Het Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid onderzoek gedaan naar het werkvermogen van werkenden, waar hij is gepromoveerd op dit onderwerp aan de Universiteit van Amsterdam/Amsterdam UMC.
Education
BSc. Health sciences, Human movement sciences (Maastricht University)
MSc. Biology of Human Performance and Health (Maastricht University)
Phd-dissertation Work ability related to job demands and functional limitations in various occupational populations (Amsterdam UMC/University of Amsterdam)