Publicatie

Publicatie datum

Overzicht stand van zaken en effectonderzoek in de logopedie.

Leemrijse, C., Plas, M., Steultjens, E., Dorgelo, M., Ende, E. van den. Overzicht stand van zaken en effectonderzoek in de logopedie. Logopedie en Foniatrie: 2006, 78(10), 290-299
Evidencebased handelen levert een bijdrage aan de kwaliteit van het logopedisch handelen. Maar zoeken naar evidentie kost tijd en moeite (Kalf & De Beer, 2004). Daarom is het wellicht goed om te weten dat het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL) in 2004 een project heeft afgerond waarin de behoefte aan onderzoek naar de effectiviteit en doelmatigheid van ergotherapie en logopedie op een systematische wijze is geïnventariseerd en geprioriteerd. (aut.ref.)