Publicatie

Publicatie datum

Palliatieve zorg voor mensen die dak- en thuisloos zijn: een draaiboek voor integratie en samenwerking in en tussen zorg- en opvang organisaties.

Klop, H., Onwuteaka-Philipsen, B., Veer, A. de, Gootjes, J. Palliatieve zorg voor mensen die dak- en thuisloos zijn: een draaiboek voor integratie en samenwerking in en tussen zorg- en opvang organisaties. Amsterdam: Amsterdam UMC, 2021. 10 p.
Download de PDF
Dit draaiboek is bedoeld om professionals in de maatschappelijke opvang voor mensen die dak- of thuisloos zijn en professionals in de gezondheidszorg te helpen bij het opzetten van samenwerking bij palliatieve zorg voor mensen die dak- of thuisloos zijn. Onder professionals in de maatschappelijke opvang verstaan we woon- of trajectbegeleiders met een agogische opleiding en professionals die werkzaam zijn in een ziekenboeg van deze maatschappelijke opvang. Onder professionals in de gezondheidszorg verstaan we generalisten die betrokken zijn bij palliatieve zorg, zoals bijvoorbeeld (wijk) verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en (huis)artsen.