Afgesloten
2018

Tijdige inzet en optimale palliatieve zorg bij mensen die dak- of thuisloos zijn, 2016-2018

Duur: feb 2016 - mrt 2018

Achtergrond
Palliatieve zorg voor ernstig zieke dak- en thuislozen wordt vaak pas laat in het ziekteproces aangeboden. Hun hulpverleners hebben vaak weinig kennis van palliatieve zorg. Dit onderzoek betreft de eerste fase van een groter project van ZonMw naar optimale palliatieve zorg bij mensen die dak- of thuisloos zijn.

Onderzoeksvraag
Welke kenmerken en zorgbehoeften hebben dak- en thuislozen in de laatste levensfase, welke zorg krijgen zij en welke knelpunten treden daarin op?

Methode
- een internationale literatuurstudie
- analyses van bestaande cohorten van dak- en thuislozen
- dossieronderzoek naar zorg in de laatste levensfase
- een expertraadpleging

Resultaten
De resultaten worden verwerkt in publicaties voor verschillende doelgroepen.

Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw
Projectpartners
VU Medisch Centrum; EMGO Instituut; Hospice Kuria; EPZ Erasmus MC