Publicatie

Publicatie datum

Participatie van verzekerden in het zorginkoopbeleid: belang van inspraak en gebruik van informatie volgens verzekerden.

Erp, K.J.P.M. van, Out, K.E.M., Bes, R.E., Curfs, E., Jong, J.D. de. Participatie van verzekerden in het zorginkoopbeleid: belang van inspraak en gebruik van informatie volgens verzekerden. www.nivel.nl: NIVEL, 2017.
Download de PDF
 Invloed van verzekerden in de zorginkoop wordt steeds belangrijker als bron van legitimiteit, wetgeving is in de maak.
 Verzekerden vinden invloed van verzekerden bij de zorginkoop belangrijk.
 Ouderen en verzekerden met een ernstige chronische aandoening hechten grotere waarden aan verzekerdenparticipatie.
 Meer interesse in ‘lagere’ (informeren) dan in ‘hogere’ participatievormen (meebeslissen).
 Ouderen prefereren meer traditionele (bijv. schriftelijke) mogelijkheden tot inspraak, verzekerden onder de 65 jaar maken ook graag gebruik van internet voor participatie.
 Verzekerden met een ernstige chronische aandoening zoeken vaker informatie op over
zorginkoop dan verzekerden zonder ernstige chronische aandoening.
 Voor optimale participatie kunnen verzekeraars de voorkeuren van hun doelgroepen in acht
nemen.
Gegevensverzameling