Publicatie

Publicatie datum

Participatiemonitor 2008-2016: deelname aan de samenleving van mensen met een beperking en ouderen. Tabellenbijlage.

Hees, S. van, Oldenkamp, M., Putter, I. de, Hoek, L. van der, Boeije, H. Participatiemonitor 2008-2016: deelname aan de samenleving van mensen met een beperking en ouderen. Tabellenbijlage. www.nivel.nl: Nivel, 2018. 174 p. Bijlage: Hees, S. van, Oldenkamp, M., Putter, I. de, Hoek, L. van der, Boeije, H. Participatiemonitor 2008-2016: deelname aan de samenleving van mensen met een beperking en ouderen. www.nivel.nl: Nivel, 2018.
Download de PDF
Dit is de tabellenbijlage bij het onderzoeksrapport ‘Deelname aan de samenleving van mensen met een beperking, ouderen en de algemene bevolking, rapportage participatiemonitor 2008-2016’. Elk hoofdstuk bevat achtereenvolgende gegevens over de participatie van mensen met een lichamelijke beperking, mensen met een verstandelijke beperking, ouderen en de algemene bevolking. Voor een juiste interpretatie van de gegevens bevelen wij aan om deze tabellenbijlage alleen te gebruiken in combinatie met het onderzoeksrapport. Het onderzoeksrapport is te downloaden op https://www.nivel.nl/pdf/participatiemonitor2008-2016. De onderzoeksvragen en methoden die ten grondslag liggen aan dit onderzoek zijn terug te vinden in de inleiding en bijlage B1.1 van het onderzoeksrapport. (aut. ref.)