Verbetering aansluiting werkomstandigheden werknemers met een lichamelijke beperking wenselijk
Nieuws
05-08-2020

Verbetering aansluiting werkomstandigheden werknemers met een lichamelijke beperking wenselijk

Mensen met een lichamelijke beperking hebben veel minder vaak betaald werk dan mensen zonder een beperking. Voor het verbeteren van de arbeidsparticipatie van mensen met een lichamelijke beperking is het niet alleen belangrijk dat ze werk vinden, maar dat ze dit werk ook behouden. De meeste knelpunten rond arbeidsparticipatie van deze groep zijn geworteld in de werkomstandigheden, die vaak niet goed aansluiten op de werknemer met de beperking. Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel.

Het Nivel monitort jaarlijks hoe mensen met een beperking kunnen meedoen in de samenleving. Dit onderzoek is uitgevoerd voor de coronacrisis. De komende jaren blijven we deze groep volgen en is er ook aandacht voor de effecten van de coronamaatregelen.

Lagere arbeidsparticipatie met een lichamelijke beperking
Het aandeel van de algemene beroepsbevolking dat een betaalde baan heeft is meer dan twee keer zo groot als het aandeel van mensen met een lichamelijke beperking met een betaalde baan. Ook werken zij gemiddeld minder uren per week dan werknemers uit de algemene bevolking.

Werknemers met een lichamelijke beperking zijn tevreden met hun werk
Werknemers met een lichamelijke beperking zijn bijna net zo tevreden (cijfer 7,6) met hun werk als werkenden onder de algemene bevolking (cijfer 7,7). Daarnaast kunnen zij vaker de volgorde van hun werkzaamheden bepalen vergeleken met werknemers uit de algemene bevolking. Echter hebben werknemers met een lichamelijke beperking minder zelfstandigheid in hun functie en minder vrijheid in het bepalen van de werktijden.

Werkdruk belangrijk knelpunt voor arbeidsdeelname
Als gevolg van hun gezondheid kunnen mensen met een lichamelijke beperking uiteenlopende knelpunten ervaren op het werk. De belangrijkste knelpunten liggen rond de werkdruk en energiebalans, bijvoorbeeld vermoeidheid, stress en concentratie. Ook ontvangen nog niet alle werknemers met een beperking de juiste ondersteuning op het werk. Een inclusiever HRM-beleid kan bijdragen aan de arbeidsparticipatie van mensen met een lichamelijke beperking.

Over het onderzoek
In de Participatiemonitor brengen wij in kaart in hoeverre mensen met een lichamelijke beperking, een verstandelijke beperking, ouderen en mensen uit de algemene bevolking participeren en wat hun behoeften zijn in hun deelname aan de maatschappij. Dit doen wij over de periode 2008 tot nu. Onderwerpen die in de Participatiemonitor worden belicht zijn onder andere zelfstandig wonen, gebruik en toegankelijkheid van voorzieningen, ervaringen met de buurt, mobiliteit, vrije tijd en eenzaamheid. In 2020 en 2021 zullen we extra aandacht besteden aan de mogelijke effecten van de coronamaatregelen. In dit onderzoek hebben we de werkbeleving van werknemers met een lichamelijke beperking vergeleken met die van werknemers in de algemene bevolking.

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

U kunt zich op elk moment afmelden, via de link onder in de e-mails die u ontvangt. Meer weten? Bekijk het  Privacybeleid van het Nivel en de legal policies die het mailingsplatform Mailchimp hanteert, die u erkent door uw deelname aan onze nieuwsattendering via dit platform.
Ook interessant: bekijk de mogelijkheden om onderzoek te doen met (gegevens van) het Nivel.