Publicatie

Publicatie datum

Participation of the Netherlands in the European Union Network for Patient Safety and Quality of Care (PaSQ).

Steeg, L. van de, Schoten, S. van, Loos, E. de, Wagner, C. Participation of the Netherlands in the European Union Network for Patient Safety and Quality of Care (PaSQ). Utrecht/La Plaine St Denis: NIVEL, CBO, PaSQ: European Union Network for Patient Safety and Quality of Care, 2015. 42 p.
Download de PDF
De deelname aan het European Union Network for Patient Safety and Quality of Care (PaSQ) betekende een nieuwe impuls voor de implementatie van good practices in deelnemende Nederlandse ziekenhuizen.

Met steun van het Nederlandse PaSQ team – bestaande uit het NIVEL en CBO – hebben zeven Nederlandse ziekenhuizen deelgenomen aan PaSQ, en zich erop gericht een of meer good practices in Medicatie Verificatie, Paediatric Early Warning Scores (PEWS) en Handhygiëne te implementeren en borgen. Deelname aan dit netwerk bood de mogelijkheid Nederlandse kennis en good practices te presenteren en daarnaast te leren van de kennis en ervaringen uit andere landen.

De algemene doelstelling van PaSQ was: 'de patiëntveiligheid en kwaliteit van zorg in Europa te verbeteren door de toepassing van good organisational practices en safe clinical practices in zorgorganisaties en door het delen van informatie en ervaringen'.

Good practices
Implementatie en borging van bestaande good practices was de belangrijkste focus van PaSQ. De zeven Nederlandse ziekenhuizen werden gedurende het project ondersteund door het Nederlandse PaSQ team. De ziekenhuizen vormden een nationaal netwerk waarin ze kennis en ervaringen rondom de good practices uitwisselden. Zij kregen daarnaast implementatiesteun in de vorm van nationale bijeenkomsten, webinars, conference calls, toegang tot het internationale PaSQ netwerk, de PaSQ website en PaSQ implementatie toolboxes, en toegang tot PaSQ activiteiten zoals internationale webinars en exchange meetings. Om de ziekenhuizen inzicht te geven in hun prestaties op de relevante good practices en zo de implementatie verder te stimuleren, heeft het NIVEL evaluatieonderzoek verricht.

Paediatric Early Warning Scores
Veel van de ziekenhuizen die zich binnen PaSQ richtten op de implementatie van Paediatric Early Warning Scores (PEWS), zagen de participatie in dit project als een stimulans om met dit onderwerp aan de slag te gaan. Implementatie hiervan was een van de adviezen van het VMS Veiligheidsprogramma (2008-2012), maar in de vijf ziekenhuizen die zich binnen PaSQ op dit onderwerp richtten was dit bij de start van het project nog niet gelukt. De ziekenhuizen gebruikten het nationale netwerk om instrumenten en ervaringen rondom PEWS uit te wisselen. Via het internationale netwerk hadden ze toegang tot kennis en ervaringen uit onder andere het Verenigd Koninkrijk, dat al langer met PEWS bezig is. PEWS werd in de vijf deelnemende ziekenhuizen eind 2014 bij meer patiënten gebruikt en vaker per patiënt dan aan het begin van het project een jaar eerder.

Handhygiëne
Handhygiëne was geen nieuw onderwerp voor de deelnemende ziekenhuizen en de PaSQ toolbox bevatte geen nieuwe instrumenten of ideeën voor de Nederlandse ziekenhuizen. Slechts twee ziekenhuizen hebben zich binnen PaSQ op verbetering en implementatie van handhygiëne gericht, wat beperkte mogelijkheden gaf om kennis uit te wisselen en ook een mogelijke verklaring biedt voor het ontbreken van verbeteringen in compliance gedurende het project.

Medicatie Verificatie
De compliance met Medicatie Verificatie verbeterde wel in de twee deelnemende ziekenhuizen, in vergelijking met de naleving in 2012. De grootste verbetering werd gezien in het aantal patiënten waarbij een medicatie-overzicht was gemaakt voorafgaand aan ontslag.

Toekomst
Deelname aan PASQ heeft de Nederlandse ziekenhuizen geholpen bij de implementatie van good practices. De onderzoekers zijn van mening dat de toekomstige deelname van Nederlandse zorgorganisaties in een internationaal netwerk het meeste zal opleveren als het netwerk gericht is op good practices die relatief nieuw zijn in Nederland. Dit garandeert dat er voldoende ruimte voor verbetering is binnen zorgorganisaties, en betekent voor deze organisaties toegang tot nieuwe inzichten, methoden en materialen uit andere landen.

Een voorstel voor een permanent netwerk voor patiëntveiligheid en kwaliteit van zorg in de EU is ontwikkeld door PaSQ partners: http://www.pasq.eu/Partners/PaSQPartners/MemberStates.aspx
[http://www.pasq.eu/Wiki/ SCP.aspx]