Publicatie

Patiënten met reumatische aandoeningen gaan meestal met een verwijzing naar de fysiotherapeut.

Swinkels, I.C.S., Leemrijse, C.J. Patiënten met reumatische aandoeningen gaan meestal met een verwijzing naar de fysiotherapeut. Nederlands Tijdschrift voor Reumatologie: 2007(4), 17-19
Download de PDF
Dit artikel beoogt een beeld te geven van de omvang van de groep patiënten met reumatische aandoeningen in de extramurale reguliere fysiotherapiepraktijk en het gebruik van DTF door deze patiënten. Daarnaast beschrijft het artikel de kenmerken van deze patiëntenpopulatie in relatie tot de algemene patiëntenpopulatie bij de fysiotherapeut uitgesplitst voor DTF-gebruikers en verwezen patiënten. Tot slot, wordt de behandeling beschreven die patiënten met een aan reuma verwante aandoening krijgen. (aut. ref.)