Publicatie

Publicatie datum

Patiënten nemen de maat: sterke en zwakke kanten van 37 Nederlandse ziekenhuizen.

Friele, R.D. Patiënten nemen de maat: sterke en zwakke kanten van 37 Nederlandse ziekenhuizen. Medisch Contact: 2002, 57(26/27), 1008-1011
Lees online
Hoewel patiënten niet over alle onderdelen van de ziekenhuiszorg even goed te spreken zijn, zouden vrijwel allemaal (94%) bij een volgende behandeling weer kiezen voor hetzelfde ziekenhuis. Dit blijkt uit onderzoek onder ruim veertigduizend patiënten die in het ziekenhuis waren opgenomen of de polikliniek hadden bezocht. De informatievoorziening is een punt van kritiek. Meer dan 40 procent van de respondenten wist niet van eventuele behandelingsalternatieven. Een kwart van de patiënten wist tijdens de opname niet hoe lang de behandeling zou duren of hoe pijnlijk deze zou zijn. Eénderde van de ontslagen patiënten blijkt niet te weten wat ze moeten doen in geval van nood.