Project
Afgesloten
2022

Zorgen en zwaaien: naasten van mensen met een verstandelijke beperking in coronatijd, drie metingen in 2020-2022

Duur: sept 2020 - jan 2022

Achtergrond
De coronapandemie kan grote impact hebben op naasten van mensen met een verstandelijke beperking. Sociale steun is belangrijk, maar ook moeilijk te realiseren in tijden van sociale afstand en zoveel mogelijk thuisblijven. Bestaande zorg en ondersteuning vallen soms weg en het is de vraag of dat wordt opgevangen en zo ja, door wie. We onderzoeken deze gevolgen, maar ook de mogelijke krachtbronnen, zoals veerkracht en steun en waardering van gezinsleden en de sociale omgeving.

Doel van onderzoek
De centrale vraag van deze longitudinale studie is: Welke impact hebben de restrictieve maatregelen vanwege COVID-19 op de kwaliteit van leven van naasten van mensen met een verstandelijke beperking en op de zorg en ondersteuning die naasten kunnen bieden? Het doel is om knelpunten inzichtelijk te maken en naasten beter te ondersteunen. De verkregen inzichten dragen bij aan de onderbouwde aanpak en borging van werkwijzen die de taak van naasten en hun gezin verlichten. De resultaten hebben een toegevoegde waarde voor naasten, mensen met een beperking, professionals, beleidsmakers, en onderzoekers. De infrastructuur is beschikbaar voor toekomstige monitoring.
De hypothese is dat COVID-19-maatregelen risicofactoren met zich mee brengen voor de kwaliteit van leven van naasten, zoals omvangrijke en complexe zorgtaken en afname van sociale steun.

Projectdesign en planning
Het Nivel kent in totaal twee onderzoeksprojecten binnen de reeks 'Zorgen en zwaaien', die met verschillende subsidieverstrekkers tot stand zijn gekomen.

1. Zorgen en zwaaien: gevolgen van coronamaatregelen voor naasten van mensen met een verstandelijke beperking (pilotmeting juni 2020).
Deze meting wordt vergeleken met een 'pre-coronameting' onder naasten uit 2019. Dit pilotproject is gesubsidieerd door het ministerie van VWS. Deze projectpagnia vindt u bij (kopieer-en-plak de link): bit.ly/ZenZ-eerste-golf.

2. Zorgen en zwaaien: naasten van mensen met een verstandelijke beperking in coronatijd (drie metingen 2020-2022)
De drie metingen binnen dit project sluiten aan op de pilotmeting van juni 2020. Dit vervolgproject is gesubsidieerd door ZonMw en maakt deel uit van het ZonMw COVID-19-programma 'Zorgen en zwaaien' (2020-2022). Voor meer informatie hierover, kopieer-en-plak de link: bit.ly/zonmw-zorgen-en-zwaaien.

In totaal vinden er dus vier metingen plaats:
Pilotmeting: mei 2020
Meting 1: okt-nov 2020
Meting 2: voorjaar 2021
Meting 3: najaar 2021

Nivel-websitepagina Zorgen Zwaaien
Alles over de beide Nivel-onderzoeken Zorgen en zwaaien vindt u bij elkaar bij Corona centraal - Zorgen en zwaaien: naasten van mensen met een verstandelijke beperking in coronatijd. Om hier naartoe te gaan, kopieer-en-plak de link: bit.ly/nivel-zorgen-en-zwaaien.

Methode van onderzoek
Onder ruim 500 naasten doen we drie metingen verspreid over 2020 en 2021 met een vragenlijst en interviews.

Resultaten
De eerste resultaten van dit project zijn begin 2021 bekend en de eindconclusies begin 2022. Van elke meting verschijnt een rapport voor beleidsmakers en professionals en een nieuwsbrief/infographic voor naasten. We verspreiden berichten via sociale media voor stakeholders, zoals organisaties en overheden. Daarnaast schrijven we een internationaal wetenschappelijk open access artikel. We werken samen met ervaringsdeskundige naasten, praktijkprofessionals en een begeleidingscommissie met stakeholders van VWS, VGN, Ieder(in) en MantelzorgNL.
Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMW