Publicatie

Publicatie datum

Patiënten van de ene huisartspraktijk houden vaker receptgeneesmiddelen over dan die van een andere praktijk.

Reitsma, P.M., Dijk, L. van, Korevaar, J.C., Jong, J.D. de. Patiënten van de ene huisartspraktijk houden vaker receptgeneesmiddelen over dan die van een andere praktijk.: , 2014. 45 p. Abstract. In: Abstractboek: NHG-Wetenschapsdag 2014. 13 juni 2014, Groningen.
Download de PDF
Inleiding: Veel mensen houden weleens receptgeneesmiddelen over. Dit is nooit helemaal te voorkomen, maar misschien zijn er mogelijkheden om dit te verminderen. Een belangrijke vraag is waarom mensen receptgeneesmiddelen overhouden. Ligt dit aan de mensen of speelt de huisarts hierin ook een rol? Onduidelijk is of het overhouden van receptgeneesmiddelen verschilt tussen huisartsenpraktijken. Variatie kan erop duiden dat zorg in de huisartsenpraktijk efficiënter kan. Onderzoeksvraag In hoeverre zijn er verschillen tussen huisartspraktijken in hoe vaak patiënten receptgeneesmiddelen overhouden? Methode: In 2013 ontvingen 1565 leden (respons 72%, 57% vrouw, Mleeftijd=58,2 jaar, SDleeftijd=14,9 jaar) van het Consumentenpanel gezondheidszorg van het NIVEL een vragenlijst met vragen over het gebruik van receptgeneesmiddelen en het overhouden hiervan. Deze panelleden zijn geworven via zeven
huisartsenpraktijken die deelnemen aan NIVEL Zorgregistraties Eerste Lijn en hebben toestemming gegeven voor het koppelen van hun antwoorden op de vragenlijst met hun gegevens over zorggebruik zoals geregistreerd bij hun huisarts. Resultaat: Zes van de tien respondenten gebruiken regelmatig receptgeneesmiddelen. Ruim een derde hiervan houdt weleens receptgeneesmiddelen over. De verschillen tussen praktijken hierin variëren tussen de 23% en de 41%. Eerste analyses laten zien dat deze praktijkvariatie aanwezig blijft wanneer gecorrigeerd wordt voor samenstelling van de patiëntenpopulatie, aantal (verschillende) voorschriften, en aantal contacten met de huisarts per patiënt. Beschouwing: Door ongewenste variatie te voorkomen kan het overhouden van receptgeneesmiddelen worden teruggedrongen. Verder onderzoek is nodig om vast te kunnen stellen waardoor de praktijkvariatie wat betreft het overhouden van receptgeneesmiddelen wordt veroorzaakt en of dit duidt op zorg die efficiënter kan.