Publicatie

Publicatie datum

Patiënten zien een toekomst voor een zorgbuddy, zo blijkt uit de resultaten van een pilot.

Potappel, A., Victoor, A., Jong, J. de. Patiënten zien een toekomst voor een zorgbuddy, zo blijkt uit de resultaten van een pilot. Utrecht: Nivel, 2019. 8 p.
Download de PDF
Uit onderzoek blijkt dat veel patiënten informatie die gegeven wordt tijdens artsenbezoeken voor een groot deel niet onthouden [1]. Een oplossing kan zijn om iemand mee te nemen naar het gesprek die kan helpen met het onthouden van informatie [2]. Coöperatie VGZ (cVGZ), de Radboud Universiteit Nijmegen, het Radboudumc en Westterzijde zijn een pilot gestart waarin geneeskundestudenten als zorgbuddy zijn ingezet om patiënten te ondersteunen tijdens de behandel- of herstelperiode van hun ziekte. Het Nivel heeft de ervaringen van de deelnemende patiënten met de zorgbuddy vervolgens geëvalueerd. Hieruit bleek dat de deelnemers zeker een toekomst zien voor de zorgbuddy. De behoeften van deelnemers rondom de invulling van de rol van de zorgbuddy verschillen echter. Deelnemers zijn het er wel over eens dat het een taak voor de zorgverzekeraar is om een zorgbuddy aan te bieden aan hun verzekerden. Daarnaast vinden zij het van belang voor studenten om ervaring en kennis op te doen over hoe het is om ziek te zijn door tijdens de opleiding een periode de zorgbuddy van een patiënt te zijn. (aut. ref.)