Publicatie

Publicatie datum

Pijn nog onvoldoende herkend en behandeld bij postoperatieve patiënten: evaluatie van het VMS Veiligheidsthema 'Vroege herkenning en behandeling van pijn'.

Blok, C. de, Schilp, J., Wagner, C. Pijn nog onvoldoende herkend en behandeld bij postoperatieve patiënten: evaluatie van het VMS Veiligheidsthema 'Vroege herkenning en behandeling van pijn'. Nederlands Tijdschrift Pijnbestrijding: 2013, 32(54), p. 12-18.
Veel patiënten ervaren pijn na een operatie. dit kan inzichtelijk gemaakt worden door regelmatig naar pijn te vragen aan de hand van gestandaardiseerde meetinstrumenten. De auteurs evalueerden de mate waarin Nederlandse ziekenhuizen de interventies van het VMS Veiligheidsprogramma rondom het thema 'Vroege herkenning en behandeling van Pijn' hebben geïmplementeerd. Uit 4673 dossiers van postoperatieve patiënten werd het aantal pijnmetingen en de waarde van de pijnscores genoteerd. Bij gemiddeld 56% van de patiënten op de verpleegafdeling chirurgie vonden drie gestandaardiseerde pijnmetingen plaats op elk van de eerste drie dagen na een ingreep. Bij de helft van de patiënten werden op de 1e dag na de chirurgische ingreep drie gestandaardiseerde pijnmetingen gedaan. Op de 3e dag na de ingreep waas dit nog maar bij 29%. Ruim de helft van de patiënten had in de drie dagen na de ingreep matige pijn en 9% had ernstige pijn. Bij het overgrote deel werden maatregelen genomen, maar bij gemiddeld 32% van de patiënten met matige pijn en bij 13% met ernstige pijn werden geen herleidbare maatregelen genomen. Naleving van de adviezen van het VMS thema Pijn kan gestimuleerd worden door registratie van pijnscores te vergemakkelijken en hiervoor geschikte en handzame registratiesystemen te ontwikkelen. (aut.ref.)