Publicatie

Publicatie datum

The position and education of some paramedical professions in the United Kingdom, the Netherlands, the Federal Republic of Germany and Belgium: physiotherapy, speech therapy, occupational therapy, orthopody, chriropody.

Koster, M.K., Dekker, J., Groenewegen, P.P. The position and education of some paramedical professions in the United Kingdom, the Netherlands, the Federal Republic of Germany and Belgium: physiotherapy, speech therapy, occupational therapy, orthopody, chriropody. Utrecht: NIVEL, 1991. 205 p. Report with the cooperation of C.J. Buitenhuis and P. van der Heijden.
Download de PDF
Met de eenwording van Europa ontstaat de mogelijkheid voor beroepsbeoefenaren hun beroep in andere landen van de EG uit te oefenen. In verband met hieraan te stellen voorwaarden, is onderzoek gedaan naar de opleiding en positie van posities vergeleken.