Publicatie

Publicatie datum

Prevalentiemeting van smetten in Nederlandse intramurale zorginstellingen.

Mistiaen, P., Wagner, C., Bours, G., Halfens, R. Prevalentiemeting van smetten in Nederlandse intramurale zorginstellingen. Utrecht: NIVEL, 2003. 29 p.
Download de PDF
Een op de acht patiënten in Nederlandse ziekenhuizen, verpleeghuizen en verzorgingshuizen heeft één of meerdere smetplekken onder de borsten of in de liezen.
NIVEL onderzoeker Patriek Mistiaen: “Smetten komt vaak voor, maar er is nog nooit goed onderzocht wat eraan te doen is. Mensen doen wel van alles, maar er is nooit wetenschappelijk bewezen dat dat helpt.”
“Smetten of ‘Intertrigo’ is een ontstekingachtige aandoening van de huidplooien. Patiënten met smetten hebben een lichte uitslag aan beide kanten van een huidplooi, wat kan verergeren totdat de huid beschadigt en er ontstekingsvocht en korstvorming ontstaat. Patiënten kunnen hier hinder van ondervinden zoals jeuk en irritatie, ook vinden ze het er vaak onprettig uitzien. Smetten komen vaker voor bij oudere mensen, bij dikke mensen, bij mensen die incontinent zijn en bij bedlegerige patiënten. Vaak treedt smetten op in combinatie met decubitus (doorligplekken).

Van de vrouwelijke patiënten in Nederlandse ziekenhuizen, verpleeghuizen en verzorgingshuizen heeft bijna 8 procent smetplekken onder de borsten en 9 procent smetplekken in de liesplooien. Alleen bij heel dikke mannen komen soms smetplekken onder de borsten voor. Wel zijn er bij 8 procent van de mannen smetplekken in de liezen geconstateerd.

Dit blijkt uit NIVEL onderzoek naar het vóórkomen van smetten. Het onderzoek is verricht in combinatie met de zesde landelijke prevalentiemeting van decubitus in samenwerking met de Universiteit van Maastricht. Aan het onderzoek deden 1750 patiënten uit 10 ziekenhuizen mee en ongeveer 1000 bewoners van 6 verpleeghuizen en twee verzorgingshuizen. Uit het onderzoek blijkt dat smetten vaker voorkomen in verpleeg- en verzorgingshuizen dan in ziekenhuizen.
In februari 2004 publiceert het NIVEL in het wetenschappelijke tijdschrift Dermatology Nursing een onderzoek waarin 24 studies naar behandelingen tegen smetten worden vergeleken. Dergelijk onderzoek is eerder niet gedaan, ondanks het feit dat smetten al honderden jaren een probleem vormt in ziekenhuizen en andere zorginstellingen.