Publicatie

Publicatie datum

Primary care quality management in Slovenia.

Boerma, W.G.W., Kringos, D.S., Verschuuren, M., Pellny, M., Bulc, M. Primary care quality management in Slovenia. Kopenhagen: WHO Regional Office for Europe, 2008. 83 p.
Download de PDF
Van de huisartsen in Slovenië voelt 86% weinig voor kwaliteitssystemen om de zorg te verbeteren. Een helder nationaal kwaliteitsbeleid, bijscholing voor zorgmanagers en financiële prikkels voor huisartsen kunnen hier verandering in brengen, zo blijkt uit onderzoek van het NIVEL dat is uitgevoerd op initiatief van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). De resultaten zijn gepubliceerd in een WHO-rapport.

Incidenteel
De gemiddelde Sloveense huisarts houdt zich incidenteel bezig met kwaliteitsverbetering. Hij doet bijvoorbeeld weinig praktijkgericht onderzoek en consulteert maar sporadisch een specialist. Ook structurele kwaliteitsaudits vinden summier plaats. Hoewel een ruime meerderheid van de huisartsen regelmatig klinische richtlijnen gebruikt, zijn deze veelal gedateerd en zonder nationale regie tot stand gekomen. Gevraagd naar de effecten van kwaliteitsinterventies, verwacht meer dan de helft van de huisartsen dat deze tot hogere kosten en extra werkdruk zullen leiden.

Loondienst
In Slovenië zijn de meeste huisartsen in loondienst. Hun leidinggevenden zeggen te weinig managementinformatie te krijgen over de geleverde kwaliteit in hun gezondheidscentra. Het ontbreekt bijvoorbeeld aan regelmatige functioneringsgesprekken met huisartsen. Huisartsen worden nauwelijks geprikkeld om te reflecteren over de dagelijkse gang van zaken en de geleverde kwaliteit van zorg en service in de praktijk. De huisartsen waren het er unaniem over eens dat een stimulerende aansturing beter werkt dan het toepassen van sancties.

Verbetering
In een overeenkomst met de WHO verklaarde het Sloveense ministerie van volksgezondheid kwaliteitsbeheersing en verbetering in de eerste lijn tot een nationale prioriteit. In 2007 vroeg de WHO haar Collaborating Centre NIVEL hiervoor een kwaliteitsmanagementinstrument te ontwikkelen. Dit instrument is onder meer getest in twee regio’s in Slovenië. Het rapport biedt handvatten en gerichte aanbevelingen om de zorgkwaliteit in Slovenië beter te managen. De aanbevolen strategieën kunnen ook voor beleidsmakers en huisartsen in andere landen relevant zijn.