Publicatie

Publicatie datum

Problemen van mantelzorgers bij dementie stapelen zich op.

Peeters, J., Boer, A. de, Meerveld, J., Klerk, M. de. Problemen van mantelzorgers bij dementie stapelen zich op. TVZ: Tijdschrift voor Verpleegkundigen: 2012, 122(3), p. 63-67.
Download de PDF
Ruim 3 miljoen mensen geven hulp aan (chronisch) zieken en gehandicapten. Eén op de tien biedt hulp aan een persoon met dementie. Mantelzorgers van mensen met dementie hebben in vergelijking met andere mantelzorgers een lage draagkracht: zo zijn ze ouder en lopen daardoor zelf ook kans op gezondheidsproblemen. Mantelzorgers van mensen met dementie hebben in vergelijking met andere mantelzorgers een hogere draaglast: ze geven vaak langdurige en complexe zorg aan hun partner en voelen zich dan ook vaker belast door de hulp die zij geven. Voor mantelzorgers is allerlei ondersteuning beschikbaar, ook specifiek voor mantelzorgers van mensen met dementie; maar onduidelijk is of het huidige aanbod voldoende aansluit bij de behoeften van de verschillende typen mantelzorgers. (aut. ref.)