Afgesloten
2009

Ervaringen en wensen van mantelzorgers van mensen met dementie sinds de invoering van het Landelijk Dementie Programma (LDP) in 2006

Duur: feb- dec 2009

Achtergrond
Sinds 2006 worden, in het kader van het Landelijk Dementie Programma (LDP), ervaringen en wensen voor professionele ondersteuning van mantelzorgers in kaart gebracht. In 2008 wordt het LDP afgerond.

Doel
In kaart brengen welke problemen mantelzorgers ondervinden en op welke wijze zij ondersteund wensen te worden bij het omgaan met deze problemen.
Concreet bekijken we hierbij of de ervaringen en wensen van mantelzorgers zijn veranderd in de loop van het LDP (tussen 2006 en 2008).

Methode
In het kader van het LDP wordt op gezette tijden een door het NIVEL ontwikkelde vragenlijst (de LDP-monitor) afgenomen bij mantelzorgers van personen met dementie. De reeds verzamelde data van ongeveer 1500 mantelzorgers worden in dit project geanalyseerd.

Resultaat
De resultaten van het onderzoek zullen worden verwerkt in twee, via internet te verspreiden factsheets, een Nederlandstalig artikel voor een vaktijdschrift en een Engelstalig wetenschappelijk artikel.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Alzheimer Nederland