Publicatie

Publicatie datum

Professionalisering van het FTO in Noord-Holland Noord: evaluatie van een pilot.

Jansen, J., Dijk, L. van, Wagner, C., Bakker, D. de. Professionalisering van het FTO in Noord-Holland Noord: evaluatie van een pilot. Utrecht: NIVEL, 2004. 95 p.
Download de PDF
Voor een succesvol Farmaco Therapie Overleg (FTO) zijn een goede voorbereiding, een strenge voorzitter, een duidelijk afgebakend onderwerp en heldere afspraken nodig. Daarmee is het mogelijk het functioneren van zo'n overleg naar een (nog) hoger niveau te tillen. Dit blijkt uit een evaluatie-onderzoek van het NIVEL in de regio Noord-Holland Noord naar de mogelijkheden om de kwaliteit van een FTO te verhogen. Een Farmaco Therapie Overleg is een groep huisartsen en apothekers die regelmatig bijeenkomt om opvattingen en informatie over het voorschrijven van geneesmiddelen uit te wisselen. Doel van dit overleg is een goed voorschrijf- en afgiftebeleid, en daarmee een betere patiëntenzorg.. Vrijwel alle huisartsen en apothekers nemen deel aan zo'n FTO, maar uit eerder NIVEL onderzoek bleek dat niet elk FTO even goed functioneert. Sommige FTO-groepen komen nauwelijks bij elkaar, andere bereiden juist enthousiast hun bijeenkomsten voor, maken afspraken over het voorschrijven van geneesmiddelen en kijken na een half jaar of men zich inderdaad aan die afspraken heeft gehouden.
Op initiatief van de regio-coördinator Noord-Holland Noord van DGV (Nederlands instituut voor verantwoord medicijngebruik) en met financiële ondersteuning van zorgverzekeraar Univé is in 2003 bij vijf FTO-groepen in Noord-Holland een pilotproject van start. Doel van de pilot was te kijken op welke manier het FTO het beste naar een hoger niveau getild kon worden. Hierbij is gebruik gemaakt van een door het NIVEL ontwikkelde indeling in vier niveaus van functioneren, in combinatie hulpmiddelen als extra begeleiding vanuit DGV, speciaal ontwikkeld werkmateriaal en een financiële beloning voor de groepen die afhankelijk was van het functioneringsniveau.
De deelnemende FTO-groepen waren tevreden over de nieuwe manier van werken. Exacte effecten van de pilot zijn nog niet goed te meten door het kleine aantal deelnemende groepen en het feit dat de vijf pilotgroepen al op een relatief hoog niveau functioneerden. Het NIVEL heeft deze pilot geëvalueerd in opdracht van de begeleidingsgroep "Professionalisering FTO" en gefinancierd door Univé Zorgverzekeraars. Voor het onderzoek is onder andere gebruik gemaakt van gegevens van de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK). Opdrachtgever en samenwerkingspartners Bovengenoemd onderzoek is uitgevoerd door het NIVEL in opdracht van de begeleidingsgroep "Professionalisering FTO" en gefinancierd door Univé Zorgverzekeraars http://www.unive.nl/ .