Publicatie

Publicatie datum

Professionele versus commerciële belangen: het dualisme in de beroepsuitoefening van openbare apothekers in West-Europese landen.

Cancrinus-Matthijsse, A.M., Lindenberg, S., Bakker, A., Groenewegen, P.P. Professionele versus commerciële belangen: het dualisme in de beroepsuitoefening van openbare apothekers in West-Europese landen. Tijdschrift voor Sociale Gezondheidszorg: 1996, 74(2), p. 47-51.
Download de PDF
Meer dan beoefenaren van andere beroepen in de gezondheidszorg hebben openbare apothekers te maken met mogelijk conflicterende doelstellingen: het dualisme tussen patiëntgerichte belangen en het werkzaam zijn als ondernemer. In dit onderzoek is nagegaan in hoeverre conflicterende doelstellingen de advisering uitgevoerd in vijf landen. In tegenstelling tot stilzwijgende assumpties in eerder onderzoek hangt de advisering bij zelfmedicatie niet samen met taakopvattingen. Apotheker-eigenaars, voor wie in principe commerciële belangen zwaarder wegen, blijken juist professioneler te zijn in hun advisering dan loondienstapothekers. Ten slotte blijkt dat de financiële situatie van de apotheek geen invloed heeft op de advisering bij zelfmedicatie. Er zijn wel duidelijk verschillen tussen landen in dit opzicht. Het lijkt erop dat die samenhangen met de omvang van het handverkoopassortiment en de scheiding tussen apotheekverkoop en handverkoop. (aut.ref.)