Publicatie

Publicatie datum

Programmering van ontwikkeling, implementatie en actualisatie van kwaliteitsstandaarden voor de wijkverpleging: eindrapportage.

Zuidema, R., Groot, K. de, Heinen, M., Huis, A., Vermeulen, H., Bleijenberg, N. Programmering van ontwikkeling, implementatie en actualisatie van kwaliteitsstandaarden voor de wijkverpleging: eindrapportage. Utrecht: Hogeschool Utrecht, 2021.
Download de PDF
Het is voor de kwaliteit van zorg van groot belang dat verpleegkundigen en verzorgenden hun handelen baseren op actuele kennis en inzichten. Om dit te faciliteren worden onder meer vanuit het ZonMw-programma ‘Ontwikkeling Kwaliteitsstandaarden 2019-2022: Wijkverpleging’ kwaliteitsstandaarden ontwikkeld. Onder de koepelterm kwaliteitsstandaarden vallen richtlijnen die vooral de inhoudelijke elementen van zorg beschrijven, evenals zorgstandaarden die vooral gaan over het perspectief van zorggebruiker en de organisatie van zorg. Het is belangrijk om te weten voor welke onderwerpen en patiëntproblemen mogelijk een knelpuntanalyse of een kwaliteitsstandaard nodig is, of waar een kwaliteitsstandaard geactualiseerd dient te worden.