Afgesloten
2021

Knelpuntenanalyse wijkverpleging 2020-2021

Duur: jul 2020 - okt 2021

Het bevorderen van de kwaliteit van de wijkverpleging wordt benadrukt in het Hoofdlijnenakkoord Wijkverpleging 2019-2022. Hier sluit het ontwikkelen en gebruiken van kwaliteitsstandaarden (een overkoepelende term voor richtlijnen en zorgstandaarden) op aan. ZonMw heeft hiervoor het programma ‘Ontwikkeling van Kwaliteitsstandaarden 2019-2022: Wijkverpleging’ ontwikkeld.

Doel
Met deze programmeringsstudie willen we komen tot een planmatige, systematische en breed gedragen programmering voor het ZonMw programma ‘Ontwikkeling van Kwaliteitsstandaarden 2019-2022: Wijkverpleging’.

Methode
We starten met het ophalen van behoeften aan kwaliteitsstandaarden bij praktiserende verpleegkundigen en verzorgenden werkzaam in de wijkverpleging. Daarnaast maken we een overzicht met welke kwaliteitsstandaarden al beschikbaar zijn voor deze zorgprofessionals. Vervolgens maken we een agenda met activiteiten om deze bestaande kwaliteitsstandaarden verder te implementeren. Dit alles brengen we samen in een plan voor het actueel houden van de programmeringsagenda.

Resultaat
We verwachten een gefaseerde advisering aan ZonMw, V&VN en Patiëntenfederatie Nederland. Resultaten worden in tussentijdse factsheets en een openbaar eindrapport gepubliceerd.
Dit rapport dient als ondersteuning bij het ontwikkelen van een Kwaliteitsstandaard Wijkverpleging, binnen het ZonMw-programma Ontwikkeling Kwaliteitsstandaarden.
Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw - programma Ontwikkeling Kwaliteitsstandaarden
Projectpartners
Hogeschool Utrecht; IQ healthcare, Radboudumc