Publicatie

Publicatie datum

Psychische en sociale problematiek in de huisartsenpraktijk in de periode 2011 – 2017.

Beurs, D. de, Prins, A., Nielen, M. Psychische en sociale problematiek in de huisartsenpraktijk in de periode 2011 – 2017. Utrecht: Nivel, 2018.
Download de PDF
Per 1 januari 2014 is in Nederland de basis GGZ ingevoerd. Patiënten vanaf 18 met lichte psychische of sociale problemen dienen geholpen te worden binnen de huisartsenzorg. Alleen patiënten met een (vermoeden van een) psychische stoornis kunnen nog worden doorverwezen naar meer specialistische zorg (de generalistische basis GGZ of de gespecialiseerde GGZ). Patiënten met lichte klachten worden zo dichter bij huis, en minder specialistisch, en dus goedkoper behandeld. Binnen de basis GGZ heeft de huisarts meer mogelijkheden om zorg te leveren aan patiënten met lichte psychosociale klachten. Zo heeft elke praktijk de mogelijkheid tot het extra inzetten van een praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ). De POH-GGZ is vaak een sociaalpsychiatrisch verpleegkundige of psycholoog, die onder verantwoordelijkheid van de huisarts psychodiagnostiek of kortdurende behandeling verricht.

Bij een grote stelselwijziging zoals de invoering van de basis-GGZ is het van belang om de gevolgen goed te monitoren. Vanaf 2015 is het zorggebruik in de GGZ gemonitord door KPMG en vektis. Elk jaar levert Nivel voor deze monitor de gegevens rondom de huisartsenzorg. Dit jaar komt de monitor voor het laatst uit. (aut. ref.)