Afgesloten
2017

Voorkomen van depressieve patiënten in de huisartsenpraktijk in de periode 2012-2015

Duur: apr - dec 2017

Achtergrond
In het kader van het Themarapport Depressie, o.l.v. het Trimbos-instituut, biedt het Nivel inzicht in de zorg voor depressieve patienten binnen de huisartsenpraktijk over de periode 2012-2015.

Onderzoeksvraag
Hoeveel patienten kwamen in de periode 2012-2015 bij de huisarts voor depressieve klachten?

Methode
We maken gebruik van de datat van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn.

Resultaat
Rapportages

Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie van VWS
Projectpartners
Trimbos-instituut