Publicatie

Publicatie datum

Psychologische processen.

Kerkhof, A., Beurs, D. de, Portzky, G. Psychologische processen. In: C. van Heeringen; G. Portzky; D.P. de Beurs; A.J.F.M. Kerkhof. Handboek suïcidaal gedrag. 2019, Amsterdam: De Tijdstroom/Boom Amsterdam. 61-73
Download de PDF
Suïcide kan gezien worden als het eindpunt van ontwikkelingen in een persoon. Deze ontwikkelingen leidden tot de beslissing het lichaam iets aan te doen om een einde te maken aan of om verlichting te vinden voor een kwellend bestaan. Wat weten we van die interne ontwikkelingen? Welke dragen bij tot die ultieme crisissituatie, wanneer begint het en waarom eindigt het in suïcidaal gedrag? Hoe komt zo’n beslissing tot stand, wat zijn de condities waarin zo’n besluit wordt genomen? Of is het wel een besluit? Is het wel een vrije keuze?
In dit hoofdstuk worden de psychologische processen beschreven die suïcidaal gedrag laten ontstaan, beïnvloeden en beëindigen.