Publicatie

Publicatie datum

Psychosociale hulp bij rampen en crises: inventarisatie rollen en taken van betrokken partijen.

Dückers, M., Jacobs, J., Timmermans, S., Alting, D. Psychosociale hulp bij rampen en crises: inventarisatie rollen en taken van betrokken partijen. Utrecht / Diemen / Bilthoven: GGD GHOR Nederland, 2017. 68 p.
Download de PDF
Het Nederlandse PSH-veld is een gevarieerd landschap van organisaties die een rol spelen in de planning, uitvoering en evaluatie van de PSH bij rampen en crises. Om de kwaliteit van de dienstverlening aan mensen in een rampencontext te optimaliseren, is het geven van inzicht in de variëteit aan betrokken partijen en hun samenwerkingsrelaties onmisbaar. Dit rapport beoogt een beeld te schetsen van het Nederlandse PSH-landschap, waarin de GGD regionaal een belangrijke coördinerende rol vervult als verbinder tussen bestuur en uitvoeringspartners. Er wordt een overzicht geboden van rollen en taken van een zogenoemde “basisgroep” van PSH-partners. Dat wil zeggen, partijen die een rol (kunnen) spelen bij de PSH, ongeacht het type gebeurtenis. Specifieke omstandigheden kunnen ook inzet van andere partijen vragen. De volgende vragen vormden daarbij het vertrekpunt: welke partijen zijn betrokken, wat doen ze precies, wanneer komen ze in beeld, in hoeverre is er een formele basis, en hoe werken partijen samen? Zijn er bovendien zaken die tot een beter samenspel kunnen leiden?