Publicatie

Publicatie datum

Public trust in health care: exploring the mechanisms. = Publiek vertrouwen in de gezondheidszorg: een verkenning van de mechanismen.

Schee, E. van der. Public trust in health care: exploring the mechanisms. = Publiek vertrouwen in de gezondheidszorg: een verkenning van de mechanismen. Utrecht: NIVEL, 2016.
Download de PDF