Publicatie

Publicatie datum

Quality of care from the perspective of OT-users.

Sixma, H.J., Calnan, M.W., Groenewegen, P.P., Calnan, S. Quality of care from the perspective of OT-users. Utrecht/Kent/Maidstone: NIVEL, Centre for Health Services Studies, Kent Social Services Department. Occupational Therapy Bureau, 1999. 63 p.
Download de PDF
Feedback van de gebruikers is van groot belang voor de verbetering van de kwaliteit van de gezondheidszorg en de maatschappelijke dienstverlening. Met name chronisch zieken en gehandicapten maken veel gebruik van gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening. Het is voor de kwaliteitsbewaking en kwaliteitsverbetering van de zorg dus van groot belang om de mening van deze groepen over de geboden zorg te weten te komen. Voor het meten van kwaliteit van zorg vanuit gebruikers perspectief wordt een nieuwe serie meetinstrumenten ontwikkeld: de QUOTE-meetinstrumenten (QUOTE-Quality of Care))
In een gezamenlijk project van het Centre for Health Services Studies van de University of Kent at Canterbury, het Occupational Therapy Bureau van het Kent Social Services Department en het Nivel is een aangepast meetinstrument (QUOTE OT, QUOTE Occupational Therapy) ontwikkeld om de kwaliteit van de extramurale ergotherapie te evalueren.
De basisversie van QUOTE OT telt 43 kwaliteitsaspecten. Deze basisversie kan eventueel worden aangevuld met aspecten die op de specifieke lokale situatie van toepassing zijn.
Naast deze basisversie, die vooral geschikt is voor programma's gericht op kwaliteitsverbetering, zijn ook twee verkorte versie van de QUOTE-OT services ontwikkeld. Deze korte versie, met respectievelijk 23 of 12 aspecten, zijn met name geschikt voor studies gericht op kwaliteitsborging. De QUOTE-OT services instrumenten richten zich op de situatie in Engeland. Een versie aangepast aan de situatie in Nederland is in voorbereiding.
Het ontwikkelen van het QUOTE OT leerde ook welke aspecten van extramurale ergotherapeutische zorg het belangrijkst voor de zorgvrager zijn. Hierbij was een prettige constatering dat de kwaliteit van de zorg het Therapy Bureau van het Kent Social Services Department goed beoordeeld werd door de zorgvragers. Ten slotte kon worden aangetoond dat QUOTE OT in principe algemeen toepasbaar is. Wel is het noodzakelijk om regelmatig na te gaan of het nog steeds weergeeft wat leeft onder de cliënten.