Publicatie

Publicatie datum
Raming benodigde instroom per medische en tandheelkundige vervolgopleiding 2002-2012/2017/2020.
Velden, L.F.J. van der, Hingstman, L., Windt, W. van der, Arnold, E.J.E. Raming benodigde instroom per medische en tandheelkundige vervolgopleiding 2002-2012/2017/2020. Utrecht: NIVEL, PRISMANT, 2002.
Download de PDF
Gegevensverzameling
Vragen, bel of mail: