Publicatie

Publicatie datum

Rapport richtlijnanalyse diepe veneuze trombose en longembolie.

Dalfsen, M. van, Jelsma, J., Dreesens, D., Huisman, M., Klok, E., Kok, L., Smits, P., Volmeijer, E., Wagner, C. Rapport richtlijnanalyse diepe veneuze trombose en longembolie. Utrecht: Nivel, 2020. 88 p.
Download de PDF
Dit rapport beschrijft de analyse van zeven richtlijnen voor DVT en/of longembolie (geselecteerd door het Zorginstituut Nederland) en geeft duiding aan de gevonden verschillen in het licht van onder andere de wetenschappelijke onderbouwing en methodologie. Het Zorginstituut Nederland zal de resultaten van deze richtlijnanalyse opnemen in een rapport over de stand van wetenschap en praktijk.