Publicatie

Publicatie datum

Rapportage NTS-data: triagegegevens 2016.

NIVEL. Rapportage NTS-data: triagegegevens 2016. Utrecht: NIVEL, 2017. 11 p.
Download de PDF
In dit document is een standaardset tabellen opgenomen die jaarlijks door het NIVEL opgeleverd worden aan de Stichting NTS. Een deel van de eerder voorgestelde tabellen was niet mogelijk door geen of onvoldoende vulling van de variabelen.
De gegevens die wij hier rapporteren zijn afkomstig van 28 huisartsendienstenstructuren (HDSen) die in 2016 deelnemer waren van NIVEL Zorgregistraties eerste lijn. De triagegegevens zijn geleverd voor de HDSen met de HAP-informatiesystemen Topicus-HAP en Callmanager. Van Doktersdienst Groningen (XIS pakket Adastra) beschikken wij niet over de triagegegevens.
In totaal zijn er 3.008.710 contacten met de triagist geregistreerd. Voor een deel van deze contacten zijn de triagegegevens niet volledig. Als deze contacten wel zijn gerapporteerd in de onderstaande tabellen, dan wordt er naar gerefereerd als ‘onbekend’. (aut. ref.)